Valinformation, flera språk

Valmyndighetens ger utförlig information bara på ett fåtal språk. De allra flesta språken har bara kortfattad information. Det ville vi ändra på. Inför valet 2014 översatte vi därför broschyren ”Val i Sverige” till sju nya språk. Staten ville inte översätta valinformation till fler språk. Det tycker vi var fel, och var i kontakt med både Valmyndigheten och regeringen för att ändra på detta (läs mer här).

Bakom satsningen stod Bildningsförbundet Östergötland tillsammans med ABF-förbundskansli och översättningsbyrån Semantix.

Informationen är inte uppdaterad inför valet 2018. Men då informationen huvudsakligen fortfarande är högst relevant låter vi den vara fortsatt tillgänglig.

Ladda ner ditt eget exemplar nedan.