Redovisning & Blanketter

Nedan finns formulär för studieförbundens kommunredovisning 2016.

Enkät för studieförbundens regionredovisning har skickats studieförbundens regionchefer.

Kommun- och regionredovisning skickas till Bildningförbundet senast den 18 april.

Har finns även blanketten för att söka reseersättning för asylsökande som omfattas av organiserad sysselsättning.