Redovisning & Blanketter

Nedan finns formulär för studieförbundens kommunredovisning för 2017.

Enkät för studieförbundens regionredovisning har skickats studieförbundens regionchefer.

Kommun- och regionredovisning skickas till Bildningförbundet senast den 20 april.