Kommunredovisning

I hela Sverige finns det idag 154 folkhögskolor och cirka 280.000 studiecirklar som sammantaget har drygt 900.000 deltagare. Statistiken kommer från Folkbildningsrådets hemsida, där du kan hitta information och rikstäckande statistik.

Nedan presenterar vi studieförbundens rapporter om sina verksamheter i Östgötakommunerna 2017, liksom en sammanställning av deras regionala verksamheter.