Kommunredovisning

I hela Sverige finns det idag 156 folkhögskolor och cirka 260.000 studiecirklar som sammantaget har drygt 1,6 miljner deltagare. Statistiken hämtas från SCB fvia Folkbildningsrådets hemsida, där du kan hitta information och rikstäckande statistik.

Nedan presenterar vi studieförbundens rapporter om sina verksamheter i Östgötakommunerna 2019, liksom en sammanställning av deras regionala verksamheter. (den senare från 2018, sammanställningen för 2019 läggs upp inom kort)

Under 2020 tar vi fram en kortare informationsskrift om folkbildningen i respektive Östgötakommun.  Versioner finns hittills för LinköpingNorrköping, Mjölby och Kinda.