Kommunredovisning

I hela Sverige finns det idag 156 folkhögskolor och cirka 280.000 studiecirklar som sammantaget har drygt 950.000 unika deltagare. Statistiken kommer från Folkbildningsrådets hemsida, där du kan hitta information och rikstäckande statistik.

Nedan presenterar vi studieförbundens rapporter om sina verksamheter i Östgötakommunerna 2018, liksom en sammanställning av deras regionala verksamheter.

Inför våren 2020 planerar vi ta fram en kortare informationsskrift om folkbildningen i respektive Östgötakommun. Pilotversioner har gjorts för Norrköping och Kinda.