Seminarier

Nedan presenteras kommande och tidigare seminarier. Har du önskemål om en föreläsning, utbildning eller ett seminarium inom ett särskilt område? Kontakta oss och ge förslag.

Lunchseminarium 27/2, kl 11.30.
Att leda utveckling av skola och bildning i det digitaliserade samhället

Folkbildarforum 20/11. Tillit, Trovärdighet, Transparens

Pris 1000:-
middag (250:-) och kvällsföreställning för de som önskar.

Anmälan öppnar i april

Tisdagsträffar! Program för hösten 2018 och våren 2019.

En utbildningsinsats för folkbildningen och övriga civilsamhället där vi skapar dialog och utbyter erfarenheter inom frågor som rör integration  Alltid på en tisdag,  15.30-17.30.

25 sep
Är flyktingar verkligen en finansiell börda för Sverige?
Peo Hanssen. Att flyktingar skulle vara en finansiell börda är en myt, enligt Peo Hansen som därmed ställer sanningar som nu tycks etablerade på huvudet. En expansiv flyktingpolitik stimulerar efterfrågan i ekonomin och gynnar tillväxten. Hans forskning rör bland annat EU:s migrations- och medborgarskapspolitik samt om relationen mellan dessa och EU:s övergripande politiska ekonomi.
Peo är professor i statsvetenskap vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO), Linköpings universitet
Plats: Länsstyrelsen, Östgötagatan 3, Linköping

16 okt
Migration, lärande och social inkludering
Andreas Fejes, Magnus Dahlstedt. Vilka är de långsiktiga effekterna av folkbildningens arbete med nyanlända och andra migranter? Vilka satsningar är mer värdefulla än andra? Sådana frågor ställs inom forskningsprogrammet Migration, lärande och social inkludering.
Andreas och Magnus som leder programmet är professorer i vuxenpedagogik respektive i socialt arbete vid Linköpings Universitet.
Plats:
Hemgården, Saltängsgatan 7, Norrköping

4 dec
Starkare tillsammans

Natalia Bonilla, Thomas Lindquist,  Portalen.
Det är inte lätt att bli en del av det svenska samhället, men det går. Tv-reportageserien Nåt måste göras, följde hur man på Portalen i Norrköping trotsar segregation, rasism och utanförskap. Fokus flyttas från individens problem och brister till hennes kompetenser och förmågor och hur dessa kan nyttjas i syfte att skapa egen försörjning. I Portalen samverkar Hyresbostäder, kommunen, ABF, Marieborgs folkhögskola, Svenska kyrkan, volontärer och boende. Men vad är det man gör egentligen?
Plats: Mötesplatsen Portalen Hageby, Plåtslagaregatan 93, Norrköping

 

inbjudan hittar du här. Läs mer hos Länsstyrelsen respektive Folkbildarforum .

 

Kommande seminarier    Se tidigare seminarier»