Seminarier

Nedan presenteras kommande och tidigare seminarier. Har du önskemål om en föreläsning, utbildning eller ett seminarium inom ett särskilt område? Kontakta oss och ge förslag.


Bildningsförbundet Östergötland i samarbete med Länsstyrelsen Östergötland välkomnar till gemensamma tisdagsträffar. Det är en kostnadsfri utbildningsinsats för folkbildningen och övriga i civilsamhället där vi skapar dialog och utbyter erfarenheter inom frågor som rör integration och social inkludering och exkludering. 


Tisdagen den 20 oktober kl 15.30-17.30

Helin Ljungberg – ”Flykten från kriget till fred och friheten”

Med ”Flykten från kriget till fred och friheten” vill Helin belysa migrationen ur ett socialt perspektiv och asylsökande kvinnornas situation i den ”ofrivilliga migrationen”. Hon tar upp asylsökande invandrarkvinnornas livsroll i olika tidsperspektiv, innan kriget, under kriget, på flykt i deras hemland och till andra länder och sist till Europa, och i det nya landet Sverige.
Helin Ljungberg är vinnare av pris för sina folkbildningsinsatser till Ellen Keys minne 2010 och årets studiecirkelledare 2016.

Plats: på Zoom, klicka på rubriken för att boka din plats


Tisdagen den 17 november kl 15.30-17.30

Zoran Slavnic – ”Invandrares rättsliga status, integration och livscykel mönster i Sverige”

Zoran kommer att presentera hans pågående forskningsprojekt, som har för avsikt att undersöka hur olika rättsliga status påverkar invandrares kortsiktiga och långsiktiga integration i svenska sammanhang. Inom projektet jämförs såväl olika rättsliga kategorier så som de definieras av Migrationsverket (flyktingar, kvotflyktingar, familjeåterförening, arbetstillstånd osv), som olika invandrargrupper samt även grupper med olika rättsliga status inom samma invandrargrupper. Studien motiveras av en empirisk situation där invandrings- och flyktingpolitiken blir alltmer restriktiv, vilket resulterar i ett ökande antal flyktingar placeras i en situation av permanent osäkerhet.

Han kommer även berätta lite om sitt projekt ”Informaliseringens politiska ekonomi” som syftar till att kritiskt granska den traditionella förståelsen av den informella ekonomin i västerländska ekonomier som ett marginellt fenomen relaterat till överlevnadsstrategier för marginella sociala grupper har blivit alltmer problematiskt.

Zoran Slavnic ör biträdande professor vid REMESO (Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle), samt studierektor och lärare vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) vid Linköpings universitet.

Plats: på Zoom, klicka på rubriken för att boka din plats


 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.