Seminarier

Nedan presenteras kommande och tidigare seminarier. Har du önskemål om en föreläsning, utbildning eller ett seminarium inom ett särskilt område? Kontakta oss och ge förslag.

11/6 Rikard Molander.  Att förstå Generation Z

Folkbildarforum 11/11. Klokhet och Kunskap

Pris 1000:-
middag (250:-) och kvällsföreställning för de som önskar.
Anmälan öppnad, men osäkerheten iför hösten m a a coranapandemin gör att vi iinte tar ut någon anmälningsavgift.

Lunchseminarier våren 2020
3/3    Sverker Sörlin. Till Bildningens försvar – om den svåra konstten att veta tillsammans
23/4  Ann-Cathrine Jungar. Politisk högerradikalism – från marginalen till den politiska mittfåran

Tisdagsträffar! Program för våren 2020
Bildningsförbundet Östergötland i samarbete med Länsstyrelsen Östergötland välkomnar till gemensamma
En kostnadsfri utbildningsinsats för folkbildningen och övriga i civilsamhället där vi skapar dialog och utbyter erfarenheter inom frågor som rör integration och social inkludering och exkludering. Alltid på en tisdag mellan kl 15.30-17.30. Vi bjuder på fika!

25 feb
Integration, inkludering och exkludering
Charbel Gabro,
känd som integrationisten, bygger sina föreläsningar på både forskning och egna erfarenheter av kulturkrockar och utanförskap. Med fokus på integration, mångfald och inkludering öppnar han upp för nya insikter, kunskaper och en vilja att vara med och förändra. Till en vilja att bemöta alla människor med vänlighet. Så är också syftet att öka förståelsen för vad nyanlända går igenom när de kommer till Sverige. Hur lätt är det egentligen att anpassa sig till nya strukturer, förstå normer och sociala koder? Charbels egen berättelse handlar om att ta sig ur ett destruktivt leverne till ett konstruktivt. Han var vinnare av Årets Talare – Genombrott 2018.
Plats: Hörsalen, Linköpings Stadsbibliotek, Östgötagatan 5, Linköping

31 mars
Barnkonventionen har blivit lag- för alla barn i Sverige

Alexandra Nörby. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Den nya barnrättslagen gäller alla barn i Sverige, oavsett om de är svenska medborgare, permanent bosatta, asylsökande eller befinner sig här tillfälligt. Just nu pågår arbetet runt om i landet med att säkerställa tillämpningen av barnrättslagen. Men vad står det egentligen i barnkonventionen? Och vad vet vi idag om vad det kan komma att innebära för barn som befinner sig i Sverige? Alexandra Nörby, samordnare för mänskliga rättigheter på Länsstyrelsen i Östergötland samtalar kring barnkonventionen och det pågående arbetet med barns rättigheter
Plats:
Länsstyrelsen, Östgötagatan, Linköping

5 maj
Att återvända efter avslag
Josefin Zeolla, Röda Korset.
Röda Korset har länge drivit återvändandeprojekt. Syftet är att ge stöd åt asylsökande som av- och utvisas mot sin vilja. Detta för att minska utsattheten för den enskilde och för att bidra till att personerna ska kunna återvända under så värdiga former som möjligt. En förutsättning är att berörda personer själva efterfrågar stöd. Är de det möjligt att återvända utan att känna sig, och ses på, som en förlorare. Med rak rygg, och tänka att man ändå varit med om något som gett viktiga erfarenheter.  Hur kan man arbeta med de som fått avslag utifrån ett sådant perspektiv?

Plats: Länsstyrelsen, Östgötagatan, Linköping
Läs mer hos Länsstyrelsen respektive Folkbildarforum .

 

Kommande seminarier    Se tidigare seminarier»