ADHD – en tillgång eller ett handikapp?

Välkommen till en halvdags seminarium om neuropsykiatriska funktionshinder!

Första delen av seminariet ger en översiktlig beskrivning av vilka funktioner som påverkas inom ramen för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Seminariets andra del handlar om ADHD, vad det är, och hur man kan se alla egenskaper från två håll. I rätt situation kan varje typisk ADHD-egenskap utnyttjas och göras till en tillgång, medan samma egenskap i andra situationer kan vara till hinder. Det gäller för individen att hitta sina intressen och styrkor, och för omgivningen att acceptera och ta till vara på vad varje individ har att bidra med.

Information

2011-05-31
13.00-16.00
Linköping
0
Michelle Gerfort Nanneson
Seminariet har redan varit

Kommentarer inaktiverade.