Demokrati på svenska? Om bildning och nationella fantasier

Magnus Dahlstedt är docent i etnicitet och tillsvidare anställd som universitetslektor vid ISV, Linköpings universitet. Han har en fil. mag. i statsvetenskap från Umeå universitet, 1998, och disputerade 2005 vid Tema etnicitet, med avhandlingen Reserverad demokrati (Boréa).

Magnus forskningsintressen rör bl.a. medborgarskap, processer av inkludering och exkludering, sociala rörelser, politiskt deltagande och nya styresformer i den mångetniska storstaden.

 

Information

2012-09-04
9.00-11.00
BFÖ:s lokaler, Storg 41, Linköping
5
20
Magnus Dahlstedt, Linköpings universitet, Tema etnicitet
Seminariet har redan varit

Kommentarer inaktiverade.