Det globala samhället

Om de internationella sammanhangen, frågeställningar på lokal och global nivå. Integration, inkludering och exkludering.

Dagens föreläsare Magnus Dahlstedt är docent i etnicitet och universitetslektor vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier vid Linköpings universitet Han har en fil. mag. i statsvetenskap från Umeå universitet, 1998, och disputerade 2005 vid Tema etnicitet, med avhandlingen Reserverad demokrati. Hans forskningsintressen rör bl.a. medborgarskap, processer av inkludering och exkludering, sociala rörelser, politiskt deltagande och nya styresformer i den mångetniska storstaden. Seminariedagen är en del i 7,5 hp utbildning ”Folkbildningens uppdrag och identitet i ett samhällsperspektiv”.

Information

2012-02-14
10.00 - 12.00
Linköping
0
20
Magnus Dahlstedt, Linköpings universitet, Tema etnicitet
Seminariet har redan varit

Kommentarer inaktiverade.