Effektivare medierelationer

Tid blir allt mer en bristvara. Konkurrensen om tiden ökar ständigt. Varje vuxen svensk möter dagligen tiotusentals olika budskap. Konkurrensen mellan budskapen ökar. Samtidigt är våra hjärnor ungefär desamma och dygnet har fortfarande bara 24 timmar. Att ta plats i massmedierna är en trovärdig, kostnadseffektiv och snabb kommunikation.

Målgrupp: Rektorer vid länets folkhögskolor och chefer i studieförbunden, samt kulturchefer eller liknande, dvs. personer som hanterar folkbildning på kommunal och länskommunal nivå.

Utbildningsmål: Utbildningen ger deltagarna kunskap och insikt i hur nyhetsmedierna fungerar och vilka faktorer som styr nyhetsvärderingen. Detta för att på ett säkrare och mer effektivt sätt möta massmedierna i såväl med- som motgång.

Deltagarna får praktiska verktyg i hur de kan bli bättre i att jobba med planerad publicitet och på ett professionellt sätt hantera den oplanerade publiciteten. Deltagarna får större kunskap att agera förtroendeingivande och tydligt i olika intervjusituationer.

Utbildningen förbättrar även deltagarnas kommunikation i andra sammanhang än enbart mot medierna. Den journalistiska metoden gör det lättare för sändaren att nå rätt målgrupp med rätt budskap vid rätt tillfälle. Ny teknik är alltid viktigt. Men att välja, prioritera, värdera och presentera information är viktigare när det gäller att få mottagaren att ta till sig ett budskap.

Utbildningen läggs upp i form av föreläsningar, diskussioner utifrån deltagarnas egna erfarenheter och praktiska övningar.

Några grundläggande inslag i utbildningen

 • Den journalistiska metoden – Pang på rödbetan
 • Nyhetsvärdering – varför vissa saker blir nyheter, andra inte
 • Mediemiljöns utveckling och dagens mediemiljö
 • Planerad publicitet – att ta initiativet
 • Nyhetsinventering
 • Hur och när ska du använda personliga mediekontakter, pressmeddelanden, presskonferenser insända artiklar.
 • Effektiva pressmeddelanden
 • De pressetiska reglerna
 • Oplanerad publicitet, ta tillbaka initiativet
 • Intervjusituationen
 • Dina rättigheter och skyldigheter i kontakten med nyhetsmedierna.
 • Vikten av det egna initiativet

Information

2011-08-25
8.30-16.30
Linköping
20
30
Per-Olof Olsson och Tomas Hagström, Mediegruppen
Seminariet har redan varit

Kommentarer inaktiverade.