Folkbildningens uppdrag och identitet i ett samhällsperspektiv

Kursens syfte är att utifrån en samhällsanalys diskutera och analysera folkbildningens framtida uppdrag, identitet och verksamhetsformer.

Kursuppläggning:
Kursen består av 6 seminariedagar från oktober 2011 till mars 2012. Mellan seminariedagarna sker studierna enskilt och i mindre grupper. Det blir alltså en komprimerad kurstid som vi har tillsammans och det är därför nödvändigt att en del av arbetet ligger mellan kurstillfällena. Du kommer att få uppgifter efter varje tillfälle och självklart läsa en del texter. Mellan seminarierna sker kommunikationen digitalt.

Kursinnehåll:
Kursen behandlar företeelser i dagens samhälle som har betydelse för folkbildningens framtid.

Utifrån folkbildningens position som en del av civilsamhället studeras frågor om medborgarskap, engagemang och ideellt arbete. Vidare diskuteras internationalisering och globalisering och dess påverkan av arbetsliv och välfärdsstrukturer samt de nya informations- och kommunikationssystemens betydelse för folkbildningens arbete och identitet. Slutligen analyseras folkbildningens uppdrag och identitet i relation till samhällets förändring.

Kurstillfälle 125-25 oktober 2011

Vad är det för samhälle vi lever i? Om trender och tendenser.Föreläsare Bo Dahlbom, forskningschef vid Sustainable Innovation, professor vid IT-universitetet i Göteborg

  Den svenska modellen. Om arbetsliv och välfärdsstrukturer. Föreläsare Anders L Johansson,adjungerad professor Uppsala universitet

 

Information

2011-10-25
Konsert o Kongress i Linköping
0
Seminariet har redan varit

Kommentarer inaktiverade.