Frukostmöte med Andreas Fejes

Andreas Fejes är Sveriges enda professor i vuxenpedagogik. 3 september håller han en frukostföreläsning som frågar huruvida dagens folkbildning verkligen är frigörande. Kom på föreläsningen och lär dig mer om vilka styrningspraktiker som är vanliga inom folkbildningen, och vad du kan göra åt det. Föreläsningen följs av en gemensam diskussion.

 

Så här beskriver Andreas själv föreläsningen:

 

”I denna föreläsning kommer jag att argumentera för att folkbildningen, trots sitt intresse och ambition för att bidra till människors frigörelse, genom just denna ambition bidrar till att skapa just det motsatta – en medborgare som görs ansvarig för sin egen situation. Snarare än att ”samhället” är den självklara garanten för den enskildes frihet och välmående, läggs detta ansvar över på den enskilde medborgaren.”

 

”Sådan form av styrning kan bland annat ses genom de mängder av praktiker där vi idag uppmuntras att tala om oss själva, våra drömmar, aspirationer och önskningar i livet. En huvudfråga blir: Är inte folkbildningen, likväl andra praktiker, en del av av en neoliberal styrningsregim? Under föreläsningen ges exempel på bekännelse- och styrningspraktiker inom folkbildningen följd av gemensam diskussion.”

Information

2013-09-03
8.30 - 10.00
Hemslöjdsgården, Linköping
10
30
Andreas Fejes
Seminariet har redan varit

Kommentarer inaktiverade.