Grundkurs i SROI – social return on investment

Under lång tid har ekonomisk effektivitet varit den huvudsakliga utgångspunkten i utvärdering av verksamheter. Men i strikt ekonomiska utfall inkluderas inte de viktigaste effekterna som en verksamhet bidrar till, exempelvis personlig utveckling, lärande, välmående, demokratiskt deltagande, social integration eller miljömässig hållbarhet.

Under kursen ges deltagarna möjlighet att fördjupa sig i innebörden av effektmätning och SROI, framför allt genom att lära sig jobba utifrån de sex stegen och sju principerna i SROI. Föreläsningspass varvas med många övningar och mycket diskussion. Flertalet av övningarna och många av exemplen under kursen är dessutom anpassade specifikt till den situation som Bildningsförbundets medlemmar befinner sig i. Programmet ser ut som följer:

Dag 1
10.00 Kursdag 1 startar: Introduktion
12.00 Lunch
13.00 Steg 1 i SROI
14.00 Steg 2 i SROI
14.30 Fika
15.00 Steg 2 forts
15.30 Steg 3 i SROI
17.00 Slut för dagen

Dag 2
10.00 Kursdag 2 startar: Reflektioner från dag 1
10.15 Steg 4 i SROI
12.00 Lunch
13.00 SROI i offentlig upphandling och ISO 26000
14.00 Om informationsinsamling
14.30 Fika
15.00 Steg 5 i SROI
17.00 Slut för dagen

Dag 3
10.00 Kursdag 3 startar – Steg 5 forts.
12.00 Lunch
13.00 Steg 5 forts.
14.00 Steg 6 i SROI
15.30 Fika och avslutande dialog
17.00 Kursen slut

Efter genomgången utbildning har deltagarna en detaljerad förståelse för innebörden av effektmätning och SROI samt dess möjliga tillämpningar. De har dessutom en tydlig uppfattning om vikten av effektmätning och SROI i ett bredare styrningsperspektiv.

 

Information

2012-04-26
2012-05-03
2012-05-04
BFÖ:s lokaler
1
20
SERUS
Seminariet har redan varit

Kommentarer inaktiverade.