Informations- och kommunikationssamhälle

Om de nya mediernas utmaningar för kommunikation och samhällsutveckling. Seminariet ingår som del i 7,5 hp utbildningen ”Folkbildningens uppdrag och identitet i ett samhällsperspektiv”.

Syftet med seminariet är att göra en resa genom ett urval av de sociala medierna för att väcka tankar och idéer kring hur de påverkar folkbildningen och hur de kan användas i utveckling av framtidens verksamhet. Presentation och frågor interagerar.

Under passet kommer vi att bl a ta upp följande:
Introduktion till dagen. GoogleEarth, Google Maps
Det sociala medielandskapet: Fördjupad överblick och presentation av de vanligaste medierna och deras funktioner.Facebook. ”Är du på Facebook? Alla är där”

Wikipedia – den fria encyklopedin.
YouTube. Läromedel och publiceringsplats.
Bloggar.
Skype. Minipresentation av ett projekt i Örnsköldsviks kommun (Individinriktad SamhällsService Inland) Torbjörn Johansson, Umeå.
Utveckling av e-tjänster.
Framtidens hemsidor. Exempel på aktuell utveckling på organisationers webbplatser.
Google. Scholar, Docs mm. Translate.
Ted.com Exit. Addthis.com m m.

Dagens föreläsare Stewe Gårdare har de senaste 25 åren arbetat med lärarutbildning, skolutveckling och frågor kring IT och lärande vid Lärarhögskolan i Stockholm, Interactive Institute och nu även i Innovation Impact. Han har även haft expertuppdrag från bl a Skolverket och under 2003-2005 ledde han K-03. Det är ett kompetensprojekt för lärare och ledare på gymnasieskolans teknikprogram, ett uppdrag från Myndigheten för skolutveckling, med aktiviteter runt om i Sverige.

 

Information

2011-11-24
9.00 - 12.00
Konsert o Kongress i Linköping
8
20
Stewe Gårdare m fl
Seminariet har redan varit

Kommentarer inaktiverade.