SROI – Social Return on Investment

Under lång tid har ekonomisk effektivitet varit den huvudsakliga utgångspunkten i utvärdering av verksamheter. Men i strikt ekonomiska utfall inkluderas inte de viktigaste effekterna som en verksamhet bidrar till, exempelvis personlig utveckling, lärande, välmående, demokratiskt deltagande, social integration eller miljömässig hållbarhet.

Nu har du därför möjligheten att delta vid ett introduktionsseminarium om hur Din organisation kan mäta och värdera samtliga effekter av Ert arbete, det vill säga de sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna av den verksamhet ni bedriver. Under tre timmar kommer du att introduceras i konceptet och metoden SROI (Social Return on Investment, se www.sroi.se). Mer specifikt kommer du få veta mer om dess innebörd, innehåll och relevans. Du kommer även få möjlighet att diskutera hur SROI skulle kunna användas i just Din verksamhet.

De som genomför seminariet är Gordon Hahn, verksamhetsledare, och Erik Nilsson, Ek. dr., SERUS. Vi avslutar med gemensam lunch.

Information

2011-09-29
9.00-12.00
Konsert och Kongress i Linköping, lokal Solot
0
Gordon Hahn, Erik Nilsson
Seminariet har redan varit

Kommentarer inaktiverade.