Sveriges nationella minoriteter med fokus på romers rätt

Inbjudan till föreläsning och frågestund kring sveriges nationella minoriteter med fokus på romers rätt. Vi lyssnar på Lennart Rohdin som är chef för enheten för minoritetsfrågor, Länsstyrelsen i Stockholms län.

Sedan den 1 januari 2010 har Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget ett gemensamt nationellt uppdrag att:

• samordna de minoritetspolitiska målen

• följa upp hur minoritetspolitiken genomförs

• redovisa hur lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk följs till regeringen

• synliggöra de nationella minoriteterna och sprida kunskap om deras rättigheter

• fördela statsbidrag till kommuner,landsting och riksorganisationer

 

Länsstyrelsen har också ett särskilt och

tidsbegränsat uppdrag att:

• stödja kommuner som påbörjat ett utvecklingsarbete med den romska minoriteten

• förmedla kontakter mellan den romska minoriteten och

ansvariga myndigheter

Information

2012-04-24
9.00 - 10.30
Missionskyrkan i Linköping
6
25
Lennart Rohdin
Seminariet har redan varit

Kommentarer inaktiverade.