Tidigare seminarier

Här ser du lista på tidigare seminarier och eventuell dokumentation.

Tidigare seminarier    Se kommande seminarier»

   2010-09-27   27 september – Inspirationsdag om sociala medier

2010-09-27

Beskrivning

Välkommen till en dag om sociala medier och nya sätt att kommunicera på webben. Innehåll, förmiddag: Föreläsning inkl frågor: – Vad är sociala medier? – Nya sätt att kommunicera – Hur skapar man dialog på webben? – med mera Eftermiddag: Diskussioner och problemlösning i mindre grupper utifrån i förväg formulerade ”problem”/frågor relaterade till de kommande
Mer info & Anmälan »

09.00-17.00
Linköping
25+
50
Lena Carlsson

   2010-11-10   Etikdag

2010-11-10

Beskrivning

vilka normer och regler gäller för vår verksamhet erfarenheter  av genomlysningar vad skall man särkilt tänka på när man redovisar verksamheten nya regler som kommit de senaste åren Diskussioner och workshops

13.00 - 16.00
BFÖ:s lokaler
0
Anders Lorentzon

   2010-12-09-10   Verksamhetskonferens för representantskap

2010-12-09-10

Beskrivning

Representantskapet samlas för årlig  två-dagars verksamhetskonferens. Uppföljning och utvärdering av år 2010. Framtidsspaning och omvärldsanalys, verksamhetsplanering för 2011. Konferensen börjar torsdagen den 9 december kl 10.00 och avslutas fredagens den 10 december ca kl 15.00. Övernattning och kvällsprogram ingår.

to 10.00- fre 15.00
Vildmarkshotellet, Kolmården
16

   2011-01-26   Den svenska modellen

2011-01-26

Beskrivning

Om arbetsliv och välfärdsstrukturer, delseminarium nr 4 i högskoleutbildningen ”Folkbildningens uppdrag och identitet i ett samhällsperspektiv”.

09.00
Valla folkhögskola
0
Anders L Johansson

   2011-02-16   Folkbildning hur då?

2011-02-16

Beskrivning

Delseminarium 5 i högskoleutbildningen ”Folkbildningens uppdrag och identitet i ett samhällsperspektiv”.

09.00
Valla folkhögskola
0
Lisbeth Eriksson, Linköpings universitet

   2011-03-22   Folkbildning, hur då?

2011-03-22

Beskrivning

Slutseminarium för kursen folkbildningens uppdrag och identitet i ett samhällsperspektiv.

9.00 - 16.00
Valla folkhögskola
0

   2011-04-13   Årsmöte

2011-04-13

Beskrivning

Rapport om kulturplan, Östsam Årsmöteshandlingar

9.00-12.00
Östsam
0

   2011-05-31   ADHD – en tillgång eller ett handikapp?

2011-05-31

Beskrivning

Välkommen till en halvdags seminarium om neuropsykiatriska funktionshinder! Första delen av seminariet ger en översiktlig beskrivning av vilka funktioner som påverkas inom ramen för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  Seminariets andra del handlar om ADHD, vad det är, och hur man kan se alla egenskaper från två håll. I rätt situation kan varje typisk ADHD-egenskap utnyttjas och göras till en tillgång,
Mer info & Anmälan »

13.00-16.00
Linköping
0
Michelle Gerfort Nanneson

   2011-08-25   Effektivare medierelationer

2011-08-25

Beskrivning

Tid blir allt mer en bristvara. Konkurrensen om tiden ökar ständigt. Varje vuxen svensk möter dagligen tiotusentals olika budskap. Konkurrensen mellan budskapen ökar. Samtidigt är våra hjärnor ungefär desamma och dygnet har fortfarande bara 24 timmar. Att ta plats i massmedierna är en trovärdig, kostnadseffektiv och snabb kommunikation. Målgrupp: Rektorer vid länets folkhögskolor och chefer
Mer info & Anmälan »

8.30-16.30
Linköping
20
30
Per-Olof Olsson och Tomas Hagström, Mediegruppen

   2011-09-29   SROI – Social Return on Investment

2011-09-29

Beskrivning

Under lång tid har ekonomisk effektivitet varit den huvudsakliga utgångspunkten i utvärdering av verksamheter. Men i strikt ekonomiska utfall inkluderas inte de viktigaste effekterna som en verksamhet bidrar till, exempelvis personlig utveckling, lärande, välmående, demokratiskt deltagande, social integration eller miljömässig hållbarhet. Nu har du därför möjligheten att delta vid ett introduktionsseminarium om hur Din organisation
Mer info & Anmälan »

9.00-12.00
Konsert och Kongress i Linköping, lokal Solot
0
Gordon Hahn, Erik Nilsson

   2011-10-25   Folkbildningens uppdrag och identitet i ett samhällsperspektiv

2011-10-25

Beskrivning

Kursens syfte är att utifrån en samhällsanalys diskutera och analysera folkbildningens framtida uppdrag, identitet och verksamhetsformer. Kursuppläggning: Kursen består av 6 seminariedagar från oktober 2011 till mars 2012. Mellan seminariedagarna sker studierna enskilt och i mindre grupper. Det blir alltså en komprimerad kurstid som vi har tillsammans och det är därför nödvändigt att en del
Mer info & Anmälan »

Konsert o Kongress i Linköping
0

   2011-11-24   Informations- och kommunikationssamhälle

2011-11-24

Beskrivning

Om de nya mediernas utmaningar för kommunikation och samhällsutveckling. Seminariet ingår som del i 7,5 hp utbildningen ”Folkbildningens uppdrag och identitet i ett samhällsperspektiv”. Syftet med seminariet är att göra en resa genom ett urval av de sociala medierna för att väcka tankar och idéer kring hur de påverkar folkbildningen och hur de kan användas i
Mer info & Anmälan »

9.00 - 12.00
Konsert o Kongress i Linköping
8
20
Stewe Gårdare m fl

   2012-01-12   Civilsamhället

2012-01-12

Beskrivning

Om medborgarskap, engagemang och ideellt arbete. Dagen föreläsare Torbjörn Einarsson är sedan 2006 doktorand i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS). Efter att ha studerat pedagogik vid Stockholms Universitet avslutade han en magisterexamen i datavetenskap och en M.Sc. i företagsekonomi vid Lunds universitet. År 2004 började han arbeta som forskarassistent på Centrum för företagsledning och
Mer info & Anmälan »

9.00 - 12.00
Linköping
9
20
Torbjörn Einarsson, Handelshögskolan

   2012-02-14   Det globala samhället

2012-02-14

Beskrivning

Om de internationella sammanhangen, frågeställningar på lokal och global nivå. Integration, inkludering och exkludering. Dagens föreläsare Magnus Dahlstedt är docent i etnicitet och universitetslektor vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier vid Linköpings universitet Han har en fil. mag. i statsvetenskap från Umeå universitet, 1998, och disputerade 2005 vid Tema etnicitet, med avhandlingen Reserverad demokrati. Hans
Mer info & Anmälan »

10.00 - 12.00
Linköping
0
20
Magnus Dahlstedt, Linköpings universitet, Tema etnicitet

   2012-04-24   Sveriges nationella minoriteter med fokus på romers rätt

2012-04-24

Beskrivning

Inbjudan till föreläsning och frågestund kring sveriges nationella minoriteter med fokus på romers rätt. Vi lyssnar på Lennart Rohdin som är chef för enheten för minoritetsfrågor, Länsstyrelsen i Stockholms län. Sedan den 1 januari 2010 har Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget ett gemensamt nationellt uppdrag att: • samordna de minoritetspolitiska målen • följa upp hur minoritetspolitiken genomförs
Mer info & Anmälan »

9.00 - 10.30
Missionskyrkan i Linköping
6
25
Lennart Rohdin

   2012-04-26   Grundkurs i SROI – social return on investment

2012-04-26
2012-05-03
2012-05-04

Beskrivning

Under lång tid har ekonomisk effektivitet varit den huvudsakliga utgångspunkten i utvärdering av verksamheter. Men i strikt ekonomiska utfall inkluderas inte de viktigaste effekterna som en verksamhet bidrar till, exempelvis personlig utveckling, lärande, välmående, demokratiskt deltagande, social integration eller miljömässig hållbarhet. Under kursen ges deltagarna möjlighet att fördjupa sig i innebörden av effektmätning och SROI,
Mer info & Anmälan »

BFÖ:s lokaler
1
20
SERUS

   2012-04-26   Grundkurs i SROI – social return on investment

2012-04-26
2012-05-03
2012-05-04

Beskrivning

Under lång tid har ekonomisk effektivitet varit den huvudsakliga utgångspunkten i utvärdering av verksamheter. Men i strikt ekonomiska utfall inkluderas inte de viktigaste effekterna som en verksamhet bidrar till, exempelvis personlig utveckling, lärande, välmående, demokratiskt deltagande, social integration eller miljömässig hållbarhet. Under kursen ges deltagarna möjlighet att fördjupa sig i innebörden av effektmätning och SROI,
Mer info & Anmälan »

BFÖ:s lokaler
1
20
SERUS

   2012-04-26   Grundkurs i SROI – social return on investment

2012-04-26
2012-05-03
2012-05-04

Beskrivning

Under lång tid har ekonomisk effektivitet varit den huvudsakliga utgångspunkten i utvärdering av verksamheter. Men i strikt ekonomiska utfall inkluderas inte de viktigaste effekterna som en verksamhet bidrar till, exempelvis personlig utveckling, lärande, välmående, demokratiskt deltagande, social integration eller miljömässig hållbarhet. Under kursen ges deltagarna möjlighet att fördjupa sig i innebörden av effektmätning och SROI,
Mer info & Anmälan »

BFÖ:s lokaler
1
20
SERUS

   2012-09-04   Demokrati på svenska? Om bildning och nationella fantasier

2012-09-04

Beskrivning

Magnus Dahlstedt är docent i etnicitet och tillsvidare anställd som universitetslektor vid ISV, Linköpings universitet. Han har en fil. mag. i statsvetenskap från Umeå universitet, 1998, och disputerade 2005 vid Tema etnicitet, med avhandlingen Reserverad demokrati (Boréa). Magnus forskningsintressen rör bl.a. medborgarskap, processer av inkludering och exkludering, sociala rörelser, politiskt deltagande och nya styresformer i
Mer info & Anmälan »

9.00-11.00
BFÖ:s lokaler, Storg 41, Linköping
5
20
Magnus Dahlstedt, Linköpings universitet, Tema etnicitet

   2012-09-18   Unga flickors hantering av stress

2012-09-18

Beskrivning

Bokseminarium kring Katarina Haraldssons avhandling Buffra stress i riktning mot välbefinnande. Stress är idag ett omfattande samhällsproblem. Kvinnor har mer stressrelaterad ohälsa än män och en ökning ses framför allt hos unga flickor. Det övergripande syftet var därför att utvärdera och utforska vad som buffrar stress i vardagen i riktning mot välbefinnande med fokus på
Mer info & Anmälan »

13.00 - 15.00
BFÖ:s lokaler, Storg 41, Linköping
6
10
Katarina Haraldsson

   2012-11-29   Kulturarvsdagen

2012-11-29

Beskrivning

Välkommen till höstens Kulturarvsdag! Ett samarbete mellan Bildningsförbundet Östergötland, Kulturarv Östergötland och Östergötlands museum. Syftet med dagen är att visa upp en del av allt det fantastiska arbete som görs i länet kring de kulturhistoriska frågorna och att ge en möjlighet för alla intresserade av kulturarv att träffas. Ur programmet: · Kulturarv som propaganda, Alexander
Mer info & Anmälan »

09.30 - 16.30
Östergötlands museum
0

   2013-04-09   Praktisk PR

2013-04-09

Beskrivning

För dig som vill bli bättre på att skapa bra publicitet och större genomslag. Vi visar hur olika kanaler kan samordnas och du lär dig att: Hitta och skapa nyhetsvärde och rätt vinkel Öka möjligheterna till publicitet Använda sociala medier effektivt Välja och samordna kanaler Teori varvas med praktiska tips, givande diskussioner och lärorika övningar
Mer info & Anmälan »

09.00-16.30
Hemslöjdsgården i Linköping
14
20

   2013-04-10   Twitter som arbetsverktyg

2013-04-10

Beskrivning

Rätt använt är Twitter ett effektivt verktyg i arbetsvardagen. Under denna halvdag får du grunderna för att: Komma igång med Twitter Omvärldsbevaka Nå ut med nyheter Nätverka Rekommenderas för: Alla som har nytta av omvärldsbevakning, kontaktskapande, informationsspridning och/eller är intresserad av att bygga sitt personliga varumärke.  

9.00-12.00
Hemslöjdsgården i Linköping
20
20

   2013-09-03   Frukostmöte med Andreas Fejes

2013-09-03

Beskrivning

Andreas Fejes är Sveriges enda professor i vuxenpedagogik. 3 september håller han en frukostföreläsning som frågar huruvida dagens folkbildning verkligen är frigörande. Kom på föreläsningen och lär dig mer om vilka styrningspraktiker som är vanliga inom folkbildningen, och vad du kan göra åt det. Föreläsningen följs av en gemensam diskussion.   Så här beskriver Andreas
Mer info & Anmälan »

8.30 - 10.00
Hemslöjdsgården, Linköping
10
30
Andreas Fejes

   2013-09-10   Kultur för hälsans skull – empati och medkänsloutveckling

2013-09-10

Beskrivning

Som fördjupning av Folkbildarforum 2012 hälsotema inbjuder Folkbildarforum till tredagarsutbildning. Ledare för utbildningen är Eva Bojner Horwitz, forskare inom kulturhälsa, medicine doktor inom socialmedicin, legitimerad sjukgymnast samt diplomerad konstnärlig terapeut inom dansterapi. Även två kulturproducenter medverkar vid två av tillfällena (en dansare och en skådespelare). Under kursen får du kunskap om hur olika kulturella aktiviteter påverkar
Mer info & Anmälan »

9.00-16.00
Hemslöjdsgården, Linköping
1
15
Eva Bojner Horwitz

   2014-03-28   Forskarseminarium med Pelle Åberg

2014-03-28

Beskrivning

Studieförbunden i det civila samhället? Om att hantera förväntningar, krav och myter Studieförbunden bedriver idag många olika slags verksamheter och har relationer till olika aktörer, däribland staten, medlemsorganisationer och deltagare men också till andra delar av samhället. Dessa aktörer har också olika förväntningar på studieförbunden som organisationer och deras verksamhet vilket innebär att studieförbunden har
Mer info & Anmälan »

9.30-12.00
Frimurarehotellet, Linköping
0