Styrelsen

Folkbildningsförbundets styrelse utses av representanter från folkhögskolor och studieförbund verksamma i Östergötland.

Karin Nyström

Vadstena Folkhögskola - ordförande

Gunilla Solveigsdotter

ABF - vice ordförande

Andreas Hjelm

Studieförbundet Vuxenskolan

Lena Sahrblom

Lunnevads Folkhögskola

Marie Andersson

Studiefrämjandet