Styrelsen

Folkbildningsförbundets styrelse utses av representanter från folkhögskolor och studieförbund verksamma i Östergötland.

Gunilla Solveigsdotter

ABF - ordförande

VAKANT

vice ordförande

Andreas Hjelm

Studieförbundet Vuxenskolan

Lena Sahrblom

Lunnevads Folkhögskola

Lisa Flogell

Marieborgs Folkhögskola