Välkommen till Bildningsförbundet Östergötland

Boka din plats på Folkbildarforum här

Bildningsförbundet Östergötland är en intresseorganisation för folkhögskolor och studieförbund i Östergötland. Här på vår hemsida presenterar vi nyheter, ger information om kommande seminarier och berättar om forskning kring folkbildning med mera.

I första hand är hemsidan en service till våra medlemmar, men även du med ett generellt intresse kring folkbildning kan finna den intressant.

Har du frågor om folkbildning eller Bildningsförbundet är du välkommen att kontakta oss.