Medlemmar

Förbundets medlemmar utgörs av folkhögskolor och studieförbund i Östergötland.

Studieförbund arbetar med studiecirklar och arrangerar även olika former av kulturprogram. Förbunden är verksamma i Östergötlands alla tretton kommuner för att göra folkbildning tillgängligt för alla, oavsett var man bor.

Folkhögskolan  är en speciell skolform som inte är bunden till centrala läroplaner. Varje folkhögskola utformar egna verksamheter vad gäller ämnen, målgrupper och värdegrunder vilket leder till ett brett utbud av kurser och utbildningar.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.